18 C
Antwerpen, België
Monday, June 26, 2017

Guy De Ceuster: ‘Iedereen aan de lease’

Als je leasing zegt, denken de meesten aan auto’s. Maar de leasingsector is ondertussen verder gegroeid en houdt meer in dan alleen maar wagens. Bovendien wordt leasing steeds vaker gebruikt als financieringsbron. En terecht.

Jan Van Hove: ‘Ons Dorp, De Wereld’

Jarenlang werd globalisering bejubeld: “De Wereld, Ons Dorp” werd een ingeburgerd begrip. De voordelen van globalisering werden geprezen. Maar hoe ver kunnen we de globalisering doordrijven?

Dominique Leroy: ‘Ik wil anderen motiveren en inspireren’

Elke CEO heeft zijn manier van leidinggeven. Hoe dan ook moet je je medewerkers een doel voor ogen houden, en de manier waarop je dat wil bereiken. Je moet transparant communiceren, motiveren en inspireren, samenwerking stimuleren en iedereen uitdagen om beter te doen.

Bernard Tuyttens: ‘Een zakenreis kopen gaat om méér dan louter de...

Zakenreizen zitten weer in de lift. Sinds 2013 is het aantal zakenreizen weer op het niveau van 2008, bij de aanvang van de financiële crisis gekomen. Nochtans heeft zowat de helft van hen een lager reisbudget tot hun beschikking. To business travel or not to business travel?

Koen Van der Schaeghe: ‘Val op, heb lef, zet door’

De horizon is zo ruim als je hem zelf maakt. Dat geldt voor iedereen en zeker voor internationale ondernemers. Iedereen concurreert met elkaar, zowel bedrijven als individuele talenten. Globality is de term die de lading misschien het beste dekt.

Nathalie Sintobin: ‘Kijk in het nu, nooit achterom’

Als kersverse ‘Onderneemster van het jaar’, een Award uitgereikt door Markant en Unizo kijk ik vol trots naar het pad dat er aan voorafging. Ik moest mijn verhaal neerpennen bij de inschrijving en dan besefte ik plots dat ik altijd in het ‘nu’ en ‘in de toekomst’ kijk en nooit achterom. En dat werpt vruchten af.

Ludwig Caluwé: ‘De provincie Antwerpen als Europese economische topregio’

Niemand zal ontkennen dat we soms door woelige economische wateren varen. Toch behoort de provincie Antwerpen tot de Europese topregio’s en dat willen we zo houden. Met het oog op een duurzame economische toekomst mogen we de verbeterpunten niet uit het oog verliezen.

Veronique Vogeleer: ‘HR als architect van wendbare bedrijven’

Mensen en werk veranderen constant. In continu veranderende omstandigheden moeten bedrijven wendbaar zijn en hun manier van werken aanpassen. Even belangrijk zijn nieuwe werkbeleving en -attitudes bij medewerkers. Er is dus een rol weggelegd voor HR om als architect van de bedrijfsorganisatie op de juiste manier in te spelen op al deze veranderingen.

Herwig Muyldermans: ‘Klaar voor de arbeidsmarkt van morgen…’

De wereld evolueert voortdurend en veranderingen volgen elkaar tegen een steeds hoger tempo op. Hoe zal de arbeidsmarkt van morgen gedijen in deze volatiele, onzekere, complexe en ambiguë wereld?

Marc Van Peel: De toekomst van ondernemen in Antwerpen

Ondernemen in Antwerpen doe je met een wereldhaven in je achterzak. Dat brengt sterktes en kansen mee, die we benadrukken in Antwerpen. Daardoor behouden we ook onze koppositie de komende jaren. In ‘t Stad start je met voorsprong.

Lees ook