Brazilië, Rusland, India en China werden lang gezien als landen met een sterk economisch potentieel en dus interessant voor beleggingen. Drie van de vier zitten nu in het slop. Beschouwt u dit als een tijdelijke situatie?
“Voor India is het potentieel enorm. De voornaamste uitdaging voor het land is de modernisering van de infrastructuur. Het lot van Brazilië en Rusland is in belangrijke mate gelinkt aan de volgehouden groei in China, waar de regering het aandeel van de (overheids)investeringen in de totale economie probeert te beperken ten voordele van particuliere consumptie. Die laatste is minder grondstoffenintensief. In Brazilië en Rusland is de vraag naar grondstoffen in de wereld duidelijk overschat, wat leidde tot minder inkomsten en een terugvallende groei, die alleen zal hernemen als de vraag naar grondstoffen herneemt.”

Is het aangewezen te investeren in Zuid-Oost Azië of dreigt daar ook een terugval op korte termijn?
“De situatie verschilt van land tot land. Indonesië heeft een groot tekort op de lopende rekening. De beurzen in de regio kregen klappen vanwege de anticipatie op een eerste rentestijging in negen jaar in de VS. Hierdoor repatriëren heel wat buitenlandse beleggers de in de regio geïnvesteerde bedragen.”

Waar ziet u in Centraal-Europa de beste beleggingsopportuniteiten?
“De investeringsmogelijkheden zijn er beperkt omdat de beurzen in de regio weinig ontwikkeld zijn. Wie toch graag belegt in Centraal-Europa kiest dan ook beter voor een fonds dat de hele regio dekt.”