Guy De Ceuster: ‘Iedereen aan de lease’

Leasing als financieringsbron
Leasing is in. De formule wordt namelijk steeds meer gebruikt als financieringsbron. In 2015 werd door de leasingsector in België voor bijna 5 miljard euro aan goederen geleased. Dat is een stijging van meer dan 10 procent ten opzichte van 2014. Dat is des te opmerkelijk omdat de toename van de bruto investeringen in vaste activa van de Belgische ondernemingen in 2015 zo’n 2.4 procent bedroeg. Het totale uitstaande volume leasing eind 2015 steeg hiermee tot 13.5 milljard euro waarvan 9 miljard euro roerend en 4.5 miljard euro onroerend. In aantallen gaat het over meer dan 277.000 machines, rollend materiaal en onroerende goederen tegen een gemiddeld bedrag van bijna 50.000 euro.

Een uitgebreid aanbod
Niet slecht dus, voor een sector die vroeger bijna alleen geassocieerd werd met bedrijfswagens. De onderliggende goederen zijn dan ook zeer divers. Zo heb je bijvoorbeeld industriële machines, kranen, vorkheftrucks, IT-materiaal en onroerende goederen. En het pallet is de voorbije jaren nog verder uitgebreid. Zo worden ook  duurzame of groene investeringen, zoals zonnepanelen, windmolens of fietsen geleased!

 

De voordelen van leasing zijn duidelijk veelvuldig

 

Van leasingnemer tot eigenaar
Leasing of financieringshuur is een eenvoudige manier om een investering te financieren. De lessor of leasinggever bestelt en koopt het materiaal op basis van de specificaties en aanwijzingen van de lessee of leasingnemer. Die huurt vervolgens het materiaal op lange termijn tegen betaling van periodieke huurgelden. Op het einde van de duurtijd van het contract heeft de leasingnemer een aankoopoptie. Hij heeft dus het recht om op de vervaldag van het contract die optie tegen een vooraf bepaalde prijs te lichten en dus volle eigenaar van het goed te worden.

Tal van voordelen
De voordelen van leasing zijn dus duidelijk veelvuldig: de mogelijkheid van een 100 procent financiering, voorfinanciering van de btw, een aankoopoptie op het eind van het contract voor de leasingnemer, voorspelbaarheid en transparantie van de te betalen huurgelden en flexibiliteit van het contract, waaronder de contranctduur. Tevens zijn dure algemene waarborgen, zoals een inschrijving in het handelsfonds of een hypotheek niet nodig. De leasingmaatschappij is namelijk de juridische eigenaar van het onderliggend goed. Eveneens kunnen in bepaalde leasingtransacties nog elementen spelen zoals fiscale voordelen of het off-balance karakter zodat de investering niet weegt op de ratioberekeningen.

Een economisch duwtje in de rug
De Vlerick Business School heeft in een studie deze voordelen bevestigd. Het kwantitatieve deel van deze studie toonde daarnaast aan dat leasing nu vaker gebruikt wordt bij winstgevende, middelgrote en grote bedrijven die een belangrijke nood hebben aan externe financiering voor hun materiële vaste activa. Met de Belgische Lease Vereniging willen we via het leasingproduct ook een bijzondere bijdrage leveren aan de groei en ondersteuning van de Belgische economie en de investeringsplannen van ondernemingen, kmo’s en zelfstandigen.