Steven Van RaemdonckIn samenwerking met

Steven Van Raemdonck, deputy country manager, Top Employers Institute

Gelukkige werknemers hebben een positief effect op de organisatie: ze werken efficiënt en productief en zijn minder vaak ziek. Bovendien vertonen zij een hogere loyaliteit aan het bedrijf. De werknemer aan de top!

Iedereen weet dat vele sectoren en bedrijfstakken voortdurend in een ‘war for talent’ verkeren. Zo blijven IT-ers, maar ook technische profielen, erg gegeerd op de arbeidsmarkt. Zowel het aanwerven als het behouden van deze profielen is een permanente uitdaging. Bedrijven laten niet graag een goede werknemer gaan. Er vertrekt dan immers ook een groot deel van de kennis. Dan maakt goed werkgeverschap en vooral ook een doordacht HR-beleid, wel degelijk een groot verschil.

Loyaliteit en gezond
Want gelukkige werknemers hebben een positief effect op de organisatie: ze werken efficiënt en productief en zijn minder vaak ziek. Bovendien vertonen zij een hogere loyaliteit aan het bedrijf. Uit onderzoek door het Top Employers Institute blijkt bovendien dat bedrijven die investeren in een solide HR-beleid daar ook op financieel vlak de vruchten van plukken.

Thuis voelen op kantoor
Maar waar wordt een medewerker nu gelukkig van? Eerst en vooral door een positieve bedrijfscultuur. Een goede match tussen de waarden van het individu en het bedrijf is nodig om je ‘thuis’ te voelen. Die klik moet er zijn vanaf de rekruteringsfase, ook bij jonge werknemers. Het mag niet verbazen dat 93 procent van de Belgische Top Employers een organisatiebreed waardenprogramma in voege heeft en dat 78 procent deze bedrijfswaarden ook meeneemt in het evaluatieproces van de medewerker.

 

Een goede match tussen de waarden van het individu en het bedrijf is nodig om je ‘thuis’ te voelen

 

Talent (h)erkennen
Binnen de bedrijfscultuur speelt de erkenning van het individu namelijk een belangrijke rol. De kans bieden aan eigen medewerkers om intern door te groeien, versterkt de band met het bedrijf. We zien bijvoorbeeld dat 74 procent van de directiefuncties bij de Belgische Top Employers zijn ingevuld met interne kandidaten. Bedrijven moeten dus inspanningen leveren om talenten bij hun medewerkers te herkennen en erkennen.

Ontwikkeling eigen talenten
Daarnaast leidt transparantie en ontwikkeling van de eigen talenten tot een hogere tevredenheid. Wat kan ik? Wat mag ik? Wat wil ik? Liefst 97 procent van de Belgische Top Employers plaatst de medewerker in de driver’s seat en verwacht dat hij zelf initiatief neemt voor zijn eigen ontwikkeling. HR biedt daarbij de nodige tools aan, bijvoorbeeld een systeem voor zelfevaluatie en het publiceren van alle functieprofielen, maar stapt uit de sturende rol.

HR-certificering
Bij Top Employers Institute doen we al jaren wereldwijd onderzoek naar het HR-beleid in grote bedrijven. We bevragen de deelnemers systematisch over negen verschillende onderdelen van hun HR-beleid, waaronder leiderschapsontwikkeling, cultuur en talent management. Bedrijven die onze certificering behalen, investeren in hun medewerkers en creëren daarbij de beste omstandigheden voor hun persoonlijke ontwikkeling. En hun bedrijfsresultaten varen er wel bij.